Medjugorje

Farnosť sv. Jakuba apoštola v Medžugorí bola založená v roku 1892.
Od 24. júna1981 farnosť Medžugorie mení svoju podobu i podobu celého kraja.

Podľa osobného svedectva má ešte každodenné zjavenie:

Vicki Mijatović-Ivanković
vicka
Mariji Pavlović-Lunetti
Marija pavlović lunett
Ivanu Dragićević
Ivan dragićveić

Raz v roku má sľúbené, že sa im bude Panna Mária zjavovať do konca života:

Mirjana Dragičević-Soldo
Mirjana Dragićević soldo
Ivanka Ivanković-Elez
Ivanka Ivanković Elez
Jakov Čolo
Jakov Čolo

Panna Mária pozvala celý svet na obrátenie, pokánie, modlitbu, pôst a pokoj.
Popri Lurdoch a Fatime je v dnešnej dobe Medžugorie najznámejšie Mariánske pútnické miesto.
Za uplynulých 32 rokov navštívilo Medžogorie vyše 50-miliónov pútnikov.

Niet pútnika, ktorý by na tomto pútnickom mieste v Medžugorí nenavštívil všetky tri miesta modlitby:

  • Kostol sv. Jakuba
  • postavený v rokoch 1966-69. Pred kostolom sv. Jakuba je socha Panny Márie z bieleho mramoru – Kráľovná Pokoja a taká istá bola postavená na Podbrde na mieste prvých zjavení Panny Márie v roku 2001 pri príležitosti 20. výročia zjavení.

    medjugorje_3

  • Podbrdo – kopec zjavenia
  • apparition-hill

  • a kopec Križevac s krížovou cestou
  • krizevac1

Niet pútnika, ktorý by v Medžugorí nenavštívil tieto tri duchovne dôležité miesta. Hlavný modlitbový program začína podvečer Ružencom /v letnom čase/ o 18,00-h (v zimnom čase o 17,00-h), nasleduje svätá Omša a končí Ružencom alebo Poklonou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Skupiny pútnikov z rôznych častí sveta majú denne sv. Omšu vo svojom jazyku.
Každú nedeľu je na Podbrde modlitba Ruženca /v letnom čase/ o 16,00-h (v zimnom čase o 14,00-h) a Pobožnosť krížovej cesty každý piatok na Križevci /v letnom čase/ o 16,00-h (v zimnom čase o 14,00-h).
Za kostolom je vonkajší oltár kde sú v letných mesiacoch večerné sv. Omše a Adorácie. Priestor pred ním a okolo kostola je upravený pre niekoľko tisíc miest na sedenie i státie.
V posledných rokoch sa počet pútnikov a navštevníkov Medjugoria neustále zvyšuje. Túžba ľudí po Bohu Stvoriteľovi, po blízkosti Panny Márie a začiatku nového života je v dnešnej dobe veľká čo je viditeľné na tomto Mariánskom pútnickom mieste ktoré vracia ľuďom vieru, pokoj, lásku a ostatné hodnoty človeka pre naplnenie života Božích detí.